-
-

من دوست داشتنم را اینگونه به خانه می برم .
من دوست داشتنم را اینگونه به خانه می برم .
-
تآ حآلـآ شده بعدِ کآت کِ عکسِ پروفتونو
غـم بزآرین ، تیغ بزآرین و...×_×
طرف بیآد بگه گوه خوردم بیآ دوبآره رل بزنیم؟!
پس نکن:/
لعنتی نکن:||||


--
#sara_:)
-

حالت تهوع :/

حسِ مَن نِسبَت به اونایی که تِلِگرام فیلتر شد برگَشتَن پارس


و با رَفع فیلتِرِش دوباره رفتن


--
زنـــدگـــیه رویــایـــی
-
.
زن این طوری است که می چسبد سفت و سخت می خواهدت ..
هی می گوید که با همه چیز می سازم حتی بهتر از آن که مادربزرگ با پدربزرگ و هوو می ساخت
هی اصرار می ورزد که بمانیم تا ابد حتی، هی تصویر عاشقانه می سازد
بعد همان طور که مرد دارد ناز می کند
دارد طفره می رود
دارد خودش را به آن راه می زند و فکر می کند زن هنوز می خواهد
فکر می کند زن هنوز می سازد
یک هو ناغافل می بیند زنی نیست کنارش،
که بخواهد، که بسازد، که بماند
زنی که می خواست دیگر نمی خواهد ..
اگر همه ی پوئن های شهر را بدهی بهش، نمی خواهد ..
مرد اگر به موقع نباشد اگر سر بزنگاه قاپ را ندزدد از کف‌ش رفته است برای همیشه
زن مرد را می خواهد به شرط آن که غرورش نرود زیر پای او له بشود ...


--
دو بیتی های ناب
-
می خندی
گونه هایت گود می افتد
و شهر پر میشود
که شاعری دوباره به دام افتاد!
مشاهده پست‌های بیشتر