-
پشت پرده یک زمینه‌سازی وقیحانه
رونمایی از پیاده‌نظام رسانه‌ای فرانسه در ایران!
مشرق - در روزهای اخیر که با شنیده شدن زمزمه‌های داخلی درباره "گپ موشکی" با اروپا و لاف‌زنی‌های رییس جمهور جوان فرانسه علیه برنامه موشکی و نقش منطقه ای ایران، چهره‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای از طیف‌های مختلف هر گونه مذاکره بر سر توان دفاعی کشور را مردود دانسته‌اند، دست‌هایی که خط "چهره‌آرایی غرب" را در رسانه‌های جریان خاص پیش می برند، به سراغ "فرانکو-فیل"های وطنی (فرانسه دوست) رفتند تا از آن ها مقاله ‌ای، یادداشتی یا مصاحبه‌ای برای عادی نشان دادن مذاکره بر سر خطوط قرمز کشور با فرانسوی‌ها بگیرند.

البته آن دسته از عوامل رسانه‌ای که با جهت‌دهی "اتاق‌های فکر" مشخص، چند سالی است که خط اعتمادسازی به بیگانه را به طرق مختلف دنبال می کنند و یک روز از "لبخند ایرانی آمریکایی در نیویورک" می گفتند و روز دیگر "جان کری در خاک ایران" را تیتر یک می کردند و وقتی کفگیر برجام و اعتماد به واشینگتن به ته دیگ خورد، حرف در دهان موگرینی گذاشتند که "هر چه تهران بگوید"، چهره‌های ناشناسی نیستند و با کمی تامل و تدقیق می توان خط و ربط و کانال‌هایشان را پیدا کرد.مشرق - در روزهای اخیر که با شنیده شدن زمزمه‌های داخلی درباره "گپ موشکی" با اروپا و لاف‌زنی‌های رییس جمهور جوان فرانسه علیه برنامه موشکی و نقش منطقه ای ایران، چهره‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای از طیف‌های مختلف هر گونه مذاکره بر سر توان دفاعی کشور را مردود دانسته‌اند، دست‌هایی که خط "چهره‌آرایی غرب" را در رسانه‌های جریان خاص پیش می برند، به سراغ "فرانکو-فیل"های وطنی (فرانسه دوست) رفتند تا از آن ها مقاله ‌ای، یادداشتی یا مصاحبه‌ای برای عادی نشان دادن مذاکره بر سر خطوط قرمز کشور با فرانسوی‌ها بگیرند.

البته آن دسته از عوامل رسانه‌ای که با جهت‌دهی "اتاق‌های فکر" مشخص، چند سالی است که خط اعتمادسازی به بیگانه را به طرق مختلف دنبال می کنند و یک روز از "لبخند ایرانی آمریکایی در نیویورک" می گفتند و روز دیگر "جان کری در خاک ایران" را تیتر یک می کردند و وقتی کفگیر برجام و اعتماد به واشینگتن به ته دیگ خورد، حرف در دهان موگرینی گذاشتند که "هر چه تهران بگوید"، چهره‌های ناشناسی نیستند و با کمی تامل و تدقیق می توان خط و ربط و کانال‌هایشان را پیدا کرد.
مشرق - در روزهای اخیر که با شنیده شدن زمزمه‌های داخلی درباره "گپ موشکی" با اروپا و لاف‌زنی‌های رییس جمهور جوان فرانسه علیه برنامه موشکی و نقش منطقه ای ایران، چهره‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای از طیف‌های مختلف هر گونه مذاکره بر سر توان دفاعی کشور را مردود دانسته‌اند، دست‌هایی که خط "چهره‌آرایی غرب" را در رسانه‌های جریان خاص پیش می برند، به سراغ "فرانکو-فیل"های وطنی (فرانسه دوست) رفتند تا از آن ها مقاله ‌ای، یادداشتی یا مصاحبه‌ای برای عادی نشان دادن مذاکره بر سر خطوط قرمز کشور با فرانسوی‌ها بگیرند.

البته آن دسته از عوامل رسانه‌ای که با جهت‌دهی "اتاق‌های فکر" مشخص، چند سالی است که خط اعتمادسازی به بیگانه را به طرق مختلف دنبال می کنند و یک روز از "لبخند ایرانی آمریکایی در نیویورک" می گفتند و روز دیگر "جان کری در خاک ایران" را تیتر یک می کردند و وقتی کفگیر برجام و اعتماد به واشینگتن به ته دیگ خورد، حرف در دهان موگرینی گذاشتند که "هر چه تهران بگوید"، چهره‌های ناشناسی نیستند و با کمی تامل و تدقیق می توان خط و ربط و کانال‌هایشان را پیدا کرد.
-

کارت ملی
-

فقط خوابو عشقه...


--
سنی ندارما

ولی

خستم

...
-
-
سلام من چجوری اکانت قبلیمو بازیابی کنم ؟
مشاهده پست‌های بیشتر